Press

Vill du ackreditera dig, till BeslutsstödsDagen 2017?
Skicka in uppgifter, om vad du heter – och vilken uppdragsgivare inom media som du representerar, till:
email: robert.okpu@copperberg.com

Do you need accreditation, for DATA DRIVES BUSINESS 2017?
Please send in information with your name, and the name of your media employer, to:
email: robert.okpu@copperberg.com